4 Comments
Jul 15, 2023Liked by Ngoc Anh Pham

Thật sự rất tuyệt vời cô giáo ạ!

Expand full comment
author

Cảm ơn Nhung nhiều <3

Expand full comment
Nov 18, 2022Liked by Ngoc Anh Pham

Gợi ý hữu ích quá, chị phải ghi lại để còn áp dụng vào bài viết của mình mới đc

Expand full comment
author

Hihi, em sẽ chờ xem kết quả ạ ^^

Expand full comment